Reiser

Tam-tam

Reiser är den svarta humorns mästare. Makabra olyckshändelser inträffar ideligen i hans textlösa serier. Trots att över tio år gått sedan hans död, är det mer liv i brallorna på Reisers serier än i många andra brallor.

album (ca A4), häftad, svartvitt, 64 sidor  
Pris: 135,00 kr
There be parties
randomness