Antologier

De mänskliga rättigheterna  Av Breccia, Alberto ,   Av Eisner Will ,   Av Gimenez Juan ,   Av Goetzinger, Anne ,   Av Manara Milo

Sex framstående serieskapare från sex länder har fått göra var sin serienovell om förtryck av mänskliga rättigheter förr och nu, med avstamp i någon av artiklarna i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

album (ca A4), häftad, färg, 1 sidor  
Pris: 165,00 kr
There be parties