PAKET: Tung Metall 90


 • ISBN: SAM_PAK_TM_90
  1 sidor, färg


  mer i SF/Fantasy

  1 150,00 kr

  Andra årgången av Tung Metall. Nr 1-8/1990.

  Tung Metall - Fantasy & Science Fiction i förlagets överlägset flottaste tidning, på glänsat papper och med grädden av grädden från den legendariska franska sf-tidskriften Metal Hurlant (Skrikande Metall): Moebius, Druillet, Caza, Corben, Gimenez, Voss, Nicollet, Claveloux, Caro, Crespin, Montellier, Segrelles etc. etc. etc.

  Efter några år bytte tryckeriet tyvärr pappret till det sämre, men tidningen innehöll fortfarande det bästa i den internationella sf- & fantasy-seriekonsten.

  Tung Metall var också den tidningen som - vid sidan om Samurai - hade den mest fanatiska och trogna läsarskaran. Under många år låg upplagan mycket stabilt kring 5000 ex - vilket räckte för våra synnerligen blygsamma vinstkrav.

  Just därför kändes det extremt besynnerligt när dessa trognaste bland förlagets läsare vägrade att teckna prenumeration för att rädda 'sin tidning' när lösnummerdistributionen hade pajat nästan totalt, och tidningen helt enkelt inte längre nådde fram till många av dess läsare

  Tung Metall hade dock fortfarande c:a 3000 lösnummerköpare. Det hade räckt om max 1000 av dessa regelbunda köpare hade tecknat prenumeration för att rädda tidningen.

  Men vi fick inte ens in 200 nya prenumeranter trots en ihärdig kampanj. Och Tung Metall fick läggas mycket snöpligt i en alldeles onödig grav.

  Jag har aldrig begripit varför så många läsare vill avstå från en tidning de köpt i flera år, hellre än att prenumerera på tidningen och på så sätt rädda den kvar. Det blev kalla handen också två år senare, när det gällde överlevnaden för Epix och Pox.

  Läsare av vuxenserier tycks avsky att prenumerera …


There be parties
randomness